Usnesení PS č. 1048

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci, jejíž nedílnou součástí je Provozní dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci /sněmovní tisk 535/ - prvé čtení (7. dubna 2004)

Související sněmovní tisky

535 Dohoda o Mez. telekomunikač. družicové organizaci
ISP (příhlásit)