Usnesení PS č. 1026

ke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2002 (ve srovnání s rokem 2001) /sněmovní tisk 421/ (1. dubna 2004)

Související sněmovní tisky

421 Zpráva o situaci v obl. veřej. pořádku na území ČR
ISP (příhlásit)