Organizační výbor
Usnesení č. 36 (9. října 2002)

Související sněmovní tisky

48 Změna Úmluvy o mezinár. želez. přepravě (COTIF)

56 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2001

58 Výroční zpráva a účetní závěrka VZP ČR

75 Zpr. o činnosti kontrolní rady GA ČR za 2001 - 2002

77 Návrh změn Statutu Pozemkového fondu ČR
ISP (příhlásit)