Sněmovní tisk 972/0
Novela z. o obcích (obecní zřízení)
ISP (příhlásit)