Sněmovní tisk 893/0
Dodat.prot. k Evrop.úml. o věcech trestních - Štrasburk 2001
ISP (příhlásit)