Sněmovní tisk 723/0, část č. 1/10
Výroční zpráva Pozemkového fondu za rok 2003
ISP (příhlásit)