Sněmovní tisk 546/0
Smlouva mezi ČR a Turec. rep. o sociál. zabezpečení
ISP (příhlásit)