Sněmovní tisk 310/0, část č. 1/30
Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení
ISP (příhlásit)