Sněmovní tisk 223/0
Inf.vl. o přijat. opatřeních k zajiš. stability v zeměděl.
ISP (příhlásit)