Sněmovní tisk 1189/0, část č. 1/2
Novela z. o veřejných dražbách
ISP (příhlásit)