Sněmovní tisk 1180/0
Sml. mezi ČR a Repub. Makedonie o sociálním zabezpečení
ISP (příhlásit)