Usnesení PS č. 934

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech /sněmovní tisk 562/ - prvé čtení (6. dubna 2000)

Související sněmovní tisky

562 Smlouva mezi ČR a Sloven. rep. o spolupráci při pomoci
ISP (příhlásit)