Usnesení PS č. 849

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. /sněmovní tisk 432/ - třetí čtení (2. března 2000)

Související sněmovní tisky

432 Vládní návrh zákona o metrologii
ISP (příhlásit)