Usnesení PS č. 679

k vládnímu návrhu základních pravidel rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v druhé etapě /sněmovní tisk 387/ (9. prosince 1999)
ISP (příhlásit)