Usnesení PS č. 533

k návrhu poslance Vladimíra Paulíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 314/ - prvé čtení (2. listopadu 1999)

Související sněmovní tisky

314 Návrh zákona o územním plánování (stavební zákon)
ISP (příhlásit)