Usnesení PS č. 505

k vládnímu návrhu zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - třetí čtení (21. října 1999)

Související sněmovní tisky

186 Vládní návrh zákona o zákazu použití protipěchotních min
ISP (příhlásit)