Usnesení PS č. 2080

k návrhu poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/ - třetí čtení (13. února 2002)

Související sněmovní tisky

999 Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění
ISP (příhlásit)