Usnesení PS č. 2076

k vládnímu návrhu zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) /sněmovní tisk 1010/ - třetí čtení (13. února 2002)
ISP (příhlásit)