Usnesení PS č. 2026

k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín – Praha – Břeclav /sněmovní tisk 1210/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (5. února 2002)
ISP (příhlásit)