Usnesení PS č. 1584

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 891/ - prvé čtení (17. května 2001)

Související sněmovní tisky

891 Smlouva mezi ČR a SRN o spolupráci policejních orgánů
ISP (příhlásit)