Usnesení PS č. 1545

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství podepsaná dne 5. února 2001 v Praze /sněmovní tisk 865/ - prvé čtení (11. dubna 2001)

Související sněmovní tisky

865 Víceletá finanční dohoda mezi ČR a Komisí ES
ISP (příhlásit)