Usnesení PS č. 1357

k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001 /sněmovní tisk 750/ (8. prosince 2000)

Související sněmovní tisky

750 Návrh rozpočtu SF dopravní infrast. na rok 2001
ISP (příhlásit)