Usnesení PS č. 1257

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce /sněmovní tisk 735/ - prvé čtení (20. října 2000)

Související sněmovní tisky

735 Úmluva č. 182 o zákazu forem dětské práce




ISP (příhlásit)