Usnesení PS č. 1080

k vládnímu návrhu zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců a o změně zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 540/ - prvé čtení (28. června 2000)
ISP (příhlásit)