Usnesení PS č. 1080

k vládnímu návrhu zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců a o změně zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 540/ - prvé čtení (28. června 2000)

Související sněmovní tisky

540 Vládní návrh zákona o soudcích a přísedících - EU
ISP (příhlásit)