Usnesení PS č. 1049

k vládnímu návrhu zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení (26. května 2000)

Související sněmovní tisky

435 Vládní návrh zák. o rozpoč. určení daní - EU
ISP (příhlásit)