Organizační výbor
Usnesení č. 49 (19. listopadu 1998)

Související sněmovní tisky

48 Výroční zpr. Rady České televize o činnosti tv v roce 97

68 Harmonogram prací na reformě systému důchod. pojištění
ISP (příhlásit)