Sněmovní tisk 826/0
Vl. zák. o evidenci některých plateb pro účely správy daní
ISP (příhlásit)