Sněmovní tisk 733/0
Náv. z. o přev. majet. státu na jiné os. a o FNM a rozp. pra
ISP (příhlásit)