Sněmovní tisk 59/0
Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám
ISP (příhlásit)