Sněmovní tisk 353/0
Zpráva Dozorčí rady Grantové agentury ČR za rok 1998
ISP (příhlásit)