Sněmovní tisk 704/0
Novela z. o sociálních službách - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t070400.pdf (Dokument PDF, 930 KB)t070400.docx (Dokument DOCX, 223 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0704a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0704a0.docx (Dokument DOCX, 927 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0704b0.pdf (Dokument PDF, 732 KB)t0704b0.docx (Dokument DOCX, 130 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0704c0.pdf (Dokument PDF, 545 KB)t0704c0.docx (Dokument DOCX, 67 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0704d0.pdf (Dokument PDF, 125 KB)t0704d0.docx (Dokument DOCX, 26 KB)

Rozesláno poslancům

10. května 2024 v 13:15
ISP (příhlásit)