Sněmovní tisk 696/0
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t069600.pdf (Dokument PDF, 6 MB)t069600.docx (Dokument DOCX, 6 MB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0696a0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0696a0.docx (Dokument DOCX, 1 MB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0696b0.pdf (Dokument PDF, 972 KB)t0696b0.docx (Dokument DOCX, 156 KB)

Rozesláno poslancům

7. května 2024 v 14:36
ISP (příhlásit)