Sněmovní tisk 671/0
Změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t067100.pdf (Dokument PDF, 44 KB)t067100.docx (Dokument DOCX, 11 KB)
Důvodová zpráva  
t0671a0.pdf (Dokument PDF, 115 KB)t0671a0.docx (Dokument DOCX, 30 KB)
Text v českém jazyce  
t0671b0.pdf (Dokument PDF, 96 KB)t0671b0.docx (Dokument DOCX, 24 KB)
t0671c0.pdf (Dokument PDF, 95 KB)t0671c0.docx (Dokument DOCX, 18 KB)
Text v jiném jazyce  
t0671d0.pdf (Dokument PDF, 3 MB) 
t0671e0.pdf (Dokument PDF, 335 KB) 

Rozesláno poslancům

8. dubna 2024 v 8:38
ISP (příhlásit)