Sněmovní tisk 998/0
Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t099800.pdf (Dokument PDF, 343 KB)t099800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0998a0.pdf (Dokument PDF, 191 KB)t0998a0.doc

Rozesláno poslancům

7. září 2020 v 10:34
ISP (příhlásit)