Sněmovní tisk 989/0, část č. 1/6
Novela z. o ochraně označení původu - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t098900.pdf (Dokument PDF, 429 KB)t098900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0989a0.pdf (Dokument PDF, 446 KB)t0989a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0989b0.pdf (Dokument PDF, 318 KB)t0989b0.doc

Rozesláno poslancům

2. září 2020 v 9:45
ISP (příhlásit)