Sněmovní tisk 949/0
Změny příl. 2 a 3 Dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t094900.pdf (Dokument PDF, 117 KB)t094900.doc
Důvodová zpráva  
t0949a0.pdf (Dokument PDF, 165 KB)t0949a0.doc
Text v českém jazyce  
t0949b0.pdf (Dokument PDF, 509 KB)t0949b0.docx (Dokument DOCX, 155 KB)
t0949c0.pdf (Dokument PDF, 221 KB) 
Text v jiném jazyce  
t0949d0.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
t0949e0.pdf (Dokument PDF, 257 KB) 

Rozesláno poslancům

14. července 2020 v 15:31
ISP (příhlásit)