Sněmovní tisk 922/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t092200.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t092200.doc
t0922a0.pdf (Dokument PDF, 942 KB)t0922a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0922b0.pdf (Dokument PDF, 817 KB)t0922b0.doc

Rozesláno poslancům

29. června 2020 v 20:21
ISP (příhlásit)