Sněmovní tisk 908/0
Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t090800.pdf (Dokument PDF, 293 KB)t090800.docx (Dokument DOCX, 18 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0908a0.pdf (Dokument PDF, 204 KB)t0908a0.docx (Dokument DOCX, 18 KB)

Rozesláno poslancům

25. června 2020 v 9:53
ISP (příhlásit)