Sněmovní tisk 90/0, část č. 1/4
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t009000.pdf (Dokument PDF, 475 KB)t009000.docx (Dokument DOCX, 58 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0090a0.pdf (Dokument PDF, 758 KB)t0090a0.docx (Dokument DOCX, 87 KB)

Rozesláno poslancům

14. února 2018 v 16:10
ISP (příhlásit)