Sněmovní tisk 892/0, část č. 1/4
Novela z. o spotřebitelském úvěru

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t089200.pdf (Dokument PDF, 356 KB)t089200.docx (Dokument DOCX, 28 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0892a0.pdf (Dokument PDF, 475 KB)t0892a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)

Rozesláno poslancům

16. června 2020 v 13:44
ISP (příhlásit)