Sněmovní tisk 862/0, část č. 1/4
Novela z. o zadávání veřejných zakázek

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t086200.pdf (Dokument PDF, 425 KB)t086200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0862a0.pdf (Dokument PDF, 445 KB)t0862a0.doc

Rozesláno poslancům

11. května 2020 v 18:50
ISP (příhlásit)