Sněmovní tisk 857/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t085700.pdf (Dokument PDF, 297 KB)t085700.docx (Dokument DOCX, 35 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0857a0.pdf (Dokument PDF, 313 KB)t0857a0.docx (Dokument DOCX, 32 KB)

Rozesláno poslancům

11. května 2020 v 14:59




ISP (příhlásit)