Sněmovní tisk 857/0, část č. 1/4
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t085700.pdf (Dokument PDF, 297 KB)t085700.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t0857a0.pdf (Dokument PDF, 313 KB)t0857a0.docx (Dokument DOCX, 32 KB)

Rozesláno poslancům

11. května 2020 v 14:59
ISP (příhlásit)