Sněmovní tisk 854/0
Novela z. o nemocenském pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t085400.pdf (Dokument PDF, 246 KB)t085400.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0854a0.pdf (Dokument PDF, 202 KB)t0854a0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

6. května 2020 v 12:43
ISP (příhlásit)