Sněmovní tisk 852/0
Novela z. o státní sociální podpoře

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t085200.pdf (Dokument PDF, 249 KB)t085200.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0852a0.pdf (Dokument PDF, 199 KB)t0852a0.docx (Dokument DOCX, 14 KB)

Rozesláno poslancům

6. května 2020 v 12:39
ISP (příhlásit)