Sněmovní tisk 829/0, část č. 1/4
Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t082900.pdf (Dokument PDF, 188 KB)t082900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0829a0.pdf (Dokument PDF, 146 KB)t0829a0.doc

Rozesláno poslancům

20. dubna 2020 v 19:48
ISP (příhlásit)