Sněmovní tisk 820/0, část č. 1/2
Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na cestov. ruch

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t082000.pdf (Dokument PDF, 419 KB)t082000.doc

Rozesláno poslancům

6. dubna 2020 v 18:29
ISP (příhlásit)