Sněmovní tisk 812/0, část č. 1/2
Novela z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t081200.pdf (Dokument PDF, 191 KB)t081200.docx

Rozesláno poslancům

2. dubna 2020 v 17:01
ISP (příhlásit)