Sněmovní tisk 810/0
Vl.n.z.o pravomoci PČR a obecní policie v souv. s SARS CoV-2

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t081000.pdf (Dokument PDF, 482 KB)t081000.docx (Dokument DOCX, 32 KB)

Rozesláno poslancům

2. dubna 2020 v 11:10
ISP (příhlásit)