Sněmovní tisk 808/0
Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t080800.pdf (Dokument PDF, 328 KB)t080800.docx (Dokument DOCX, 47 KB)

Rozesláno poslancům

1. dubna 2020 v 16:14




ISP (příhlásit)