Sněmovní tisk 789/0, část č. 1/12
Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2020

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t078900.pdf (Dokument PDF, 411 KB)t078900.docx (Dokument DOCX, 71 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0789a0.pdf (Dokument PDF, 158 KB)t0789a0.doc
Další  
t0789b0.pdf (Dokument PDF, 129 KB)t0789b0.xlsx (Dokument XLSX, 14 KB)
t0789c0.pdf (Dokument PDF, 143 KB)t0789c0.xlsx (Dokument XLSX, 21 KB)
t0789d0.pdf (Dokument PDF, 137 KB)t0789d0.xlsx (Dokument XLSX, 16 KB)
t0789e0.pdf (Dokument PDF, 402 KB)t0789e0.xlsx (Dokument XLSX, 84 KB)
   
t0052q0.pdf (Dokument PDF, 218 KB) 

Rozesláno poslancům

23. března 2020 v 21:03
ISP (příhlásit)